Certified SolidWorks Professional (CSWP)

Z dumą oświadczamy, że członkowie naszego koła, a mianowicie:

Karol Lak

Andrzej Surgiel

Szymon Kowalski

Bartłomiej Dziewięcki

dnia 16.05.2015 otrzymali Certified SolidWorks Professional (CSWP)

NASZE GRATULACJE