Nowi członkowie.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, do Koła dołączyły nowe osoby. Są to:

1. Robert Nogalski,
2. Maciej Nogowski.

Gratulujemy.